b.  
d.  
bur.  
occ.  
edu.  
rel.  
dvrc.  
em.  
b. 15 Aug 1880, Via San Francesco, Gioiosa Marea, Italy
d.  
bur.  
occ.  
edu.  
rel.  
dvrc.  
em.